NOVI DOKUMENTI !!!

14/03/2015 Milivoj Pacenti 0

Na sjednici održanoj 13. 03. 2015. godine, usvojeni su novi dokumenti IPS-a. Radi se o dopunjenim Pravilnicima koji se svake godine dorađuju sve zahtjevnijim uvjetima […]

FILM O PLJOČKANJU

28/02/2015 Milivoj Pacenti 0

Snimka je u organizaciji IPS-a i domaćina turnira RADIGOZE iz Pusti snimljen prilikom odigravanja pljočkarskog turnira četvorki “sa groton” a prigodom “MRKATA ISTRIJANSKEGA DELA” 2014. godine.