PLJOČKARSKI SAVEZ HRVATSKE

PSH je jedan od temeljnih ciljeva koji su pljočkari pripremali dugo godina, osnovan na inicijativu Istarskog Pljočkarskog Saveza kojoj su se pridružili  ljubitelji pljočkanja iz Grada Zagreba i Hrvatskog zagorja.
Najvažniji cilj koji je Savez postavio u svom djelovanju je razvoj “tradicijske igre pljočkanje” u sport, prema Zakonu o sportu u skladu sa Olimpijskim načelima i principima sporta. U tom pravcu prilagodili smo sve dokumente i akte Saveza i istrajemo na stvaranju sportske organizacije koja će zacrtani cilj dovesti do kraja.
PSH u realizaciji tog cilja djeluje u tri osnovna pravca a to su: Prvenstvo Hrvatske u pljočkanju (u tri discipline), međunarodni turniri pod nazivom “POKAL ALPE-ADRIA” (Hrvatska, BiH, Italija i Slovenija) te susreti Hrvatske reprezentacije u pljočkanju.
Uz navedene ciljeve i pravce djelovanja, PSH intenzivno radi na širenju “pljočkarskog sporta” na području Hrvatske i šire.

Pljočkarski Savez Hrvatske – PSH, je osnovan na osnivačkoj skupštini 17. kolovoza 2016. godine. Već je krajem kolovoza podnijet zahtjev za upis u Registar udruga RH, koji postupak je završen 28. prosinca 2016. godine.

Osnovni cilj osnivanja PSH je razvoj pljočkanja u pravcu sporta i upis u nomenklaturu sportova pri HOO. Usvojeni su potrebni akti za legalno djelovanje Saveza u skladu sa Zakonom o udrugama i Zakonom o sportu, te nastavljamo sa aktivnostima na osnivanju “međunarodne pljočkarske asocijacije”.

Predsjednik PSH: Milivoj Pacenti, tel. 099/699 0601

Podpredsjednik PSH: Dragutin Lončar, tel. 098/561 763

e-mail: pljockari.lanterna@yahoo.com

OIB: 44804618202; MBS: 04663454

IBAN: HR06 2340 0091 1108 4480 0 – PBZ d.d. Zagreb