KONTAKTI

 

Istarski pljočkarski savez

Svetvinčenat 47, 52342 SVETVINČENAT
Registar udruga RH broj: 18002272
OIB: 53115159972
MB: 2819813

IBAN: HR66 2380 0061 1320 0139 3, IKB Umag

Predsjednik udruge i Predsjedništva:
Armando Fabijančić, tel. 091 166 7228; e-mail: fabijancicvin@gmail.com

Tajnik udruge:
Jožef Šereš, tel. 091 558 4585; e-mail: tajnik.ips@gmail.com

Član skupštine AEJeST-a:

Milivoj Pacenti, tel. 099 699 0601; e-mail: pljockari.lanterna@yahoo.com

 

Pljočkarski Savez Hrvatske

Svetvinčenat 47, 52342 SVETVINČENAT
Registar udruga RH broj: 18003046
OIB: 44804618202
MB: 4663454

IBAN: HR06 2340 0091 1108 4480 0; PBZ d.d. Zagreb

Nacionalni centar pljočkanja smješten je u sklopu sportskog centra u SV. PETRU U ŠUMI

DONACIJE PLJOČKARSKOM SAVEZU HRVATSKE možete uplatiti klikom na bar code u nastavku:

Predsjednik: Milivoj Pacenti, tel: 099 699 0601; e-mail: predsjednik.hstis@gmail.com
Podpredsjednik: Dragutin Lončar, tel: 098/561 763; e-mail: dragutin.loncar1@kr.t-com.hr