TURNIRI TRADICIJSKOG PLJOČKANJA

  • 17. travnja 2017, Uskršnji ponedjeljak, tradicionalni turnir povodom pučkog okupljanja u Sv. Pelegrinu, Umag. Kamene klesane pljočke na dva balina, bez označenih pljočkališta.
  • 17. travnja 2017, Uskršnji ponedjeljak, “fešta od špalete” Stancija Buršić, Vodnjan.
  • 1. svibanj 2017, pučko okupljanje u Šijanskoj šumi, Pula. Kamene pljočke.
  • 3. lipnja 2017, Sv. German/Bokordići/Svetvinčenat, kamene pljočke,
  • 10. lipnja 2017, Slovenija/Vogrsko – vijadukt, tradicionalni turnir trojki sa dvije pljočke.
  • 15. srpnja 2017, KONTRADA 2017, pučka fešta u Divšićima/Marčana,
  • 29. srpanj 2017, Jakovlja Kanfanar, tradicionalna pučka fešta i sajam “boškarina”,
  • 10. rujna 2017, Subotina po starinski/Buzet, kamene klesane pljočke,
  • 15. listopada 2017, ISAP Tinjan, kamene pljočke,
  • 16. prosinca 2017, Sv. Lucija u Selini/Sv. Lovreč, kamene klesane pljočke.

Eventualne izmjene biti će pravovremeno objavljene. Ivan Barbaro, tel. 098 328 925