EDUKACIJSKE RADIONICE O PLJOČKANJU

Ostvarenjem punopravnog članstva u AEJeST-u IPS je usvojio “Veronsku deklaraciju” koja predviđa uvođenje tradicijskih igara i sportova u školske programe. ⇒ Appel Verona 2015 En 2

Projekat edukacijskih radionica o pljočkanju, kojeg nekoliko godina članovi IPS-a provode u dogovoru sa školama, predstavlja jednu od temeljnih aktivnosti koje su nakon Rješenja o priznavanju “pljočkanja” nematerijalnom kulturnom baštinom, članovi udruga i klubova udruženi u Istarski Pljočkarski Savez preuzeli.

 

Projektom je predviđeno da se održi kratak uvod u povijest, opis pravila i načina igranja nakon čega se nastavlja sa praktičnim dijelom pokazivanja igre u kojoj sudjeluju i djeca.

U edukacijskim radionicama, koje se organizirano održavaju od 2011. godine, upoznali smo oko 10000 polaznika sa poviješću i osnovama igre “pljočkanja”, te na taj način spasili od zaborava, ne samo igru “pljočkanje”, već riječi i termine na čakavskom dijalektu koji se koriste uz igru.

IPS ima namjeru proširiti projekat edukacije na način da u projekat uključi 4 – 8 osnovnih škola u kojima bi se, kroz program zavičajne nastave i tjelesnog odgoja, osnovale pljočkarske sekcije učenika koje bi sudjelovale na završnom turniru “Prvenstvu Istre u pljočkanju” za Osnovne škole.

Od školske godine 2022-23 desetak škola sa područja Istre uvrstilo je tradicijske igre i sportove u svoje kurikulume a posebno nas veseli pokretanje “Školske lige pljočkanja”. Školama učesnicama biti će obezbjeđeni rekviziti, 12 kom pljočki, 2 bulina, 2 igrališta i 2 semafora, kako bi se mogli pripremati za završni turnir u Sv. Petru u Šumi na proljeće 2023. godine.