PLJOČKARSKI SAVEZ HRVATSKE

Pljočkarski Savez Hrvatske – PSH, je osnovan na osnivačkoj skupštini 17. kolovoza 2016. godine na inicijativu Istarskog Pljočkarskog Saveza, P.K. Mokrice iz Oroslavja i P.K. Purger iz Zagreba. Već je krajem kolovoza podnijet zahtjev za upis u Registar udruga RH, koji postupak je završen 28. prosinca 2016. godine.

Osnovni cilj osnivanja PSH je razvoj pljočkanja u pravcu sporta i upis u nomenklaturu sportova pri HOO. Pljočkarski entuzijasti pripremili su potrebne akti za legalno djelovanje Saveza u skladu sa Zakonom o udrugama i Zakonom o sportu, te nastavljaju sa aktivnostima na osnivanju “međunarodne pljočkarske asocijacije”.

Predsjednik PSH: Milivoj Pacenti, tel. 099/699 0601

Podpredsjednik PSH: Nenad Ivanković, tel. 098/229 915

e-mail: pljockari.lanterna@yahoo.com

OIB: 44804618202; MBS: 04663454

IBAN: HR06 2340 0091 1108 4480 0 – PBZ d.d. Zagreb