PSH TURNIRI

Turnirska natjecanja održavaju se prema KALENDARU NATJECANJA 2018. Svi turniri koji se odigravaju standardiziranim rekvizitima (aluminijske pljočke, balin i označena igrališta prema Pravilniku o pljočkanju PSH), boduju se na Rang listi za titulu najboljeg pljočkara pojedinca (iako se turniri igraju u raznim disciplinama).

Da bi rang lista bila ažurirana potrebno je dostaviti točne i ispravne podatke o plasmanu pojedinaca i ekipa na natjecanjima koja se boduju. Imena trebaju biti čitko i ispravno ispisana.

KALENDAR NATJECANJA 2018

PSH ranglista-pojedinačno 2018

********

KALENDAR NATJECANJA 2017

PSH ranglista-pojedinačno 2017