DUGOROČNI PLANOVI I RAZVOJ

IPS, kao nositelj kulturnog dobra “pljočkanja”, ima vrlo jasnu viziju budućeg razvoja o čemu postoje planovi koji se polako realiziraju a u pripremi su konkretni projekti koji imaju dva osnovna pravca.

  1. stavljanje u funkciju sjedišta Saveza u Svetvinčentu i priprema projekta “edukacijskog centra pljočkanja” koji bi bio u funkciji tijekom cijele godine. To bi otvorilo mogućnost kvalitetnijem radu sa mladima i stvorilo preduvjete za produženje natjecateljske sezone na zimski period.
  2. pojačati aktivnosti, uz podršku AEJeST-a, da se u Istri pronađe kvalitetna lokacija za otvaranje “multimedijalnog centra pljočkanja” na kojem bi bile zastupljene, uz “pljočkanje”, i igre sa područja Europe koje po načinu igranja sliče “pljočkanju”.
  3. u suradnji sa turističkim djelatnicima, razraditi “ceste tradicijskih igara” kao dio turističke ponude.