DUGOROČNI PLANOVI I RAZVOJ

IPS, kao nositelj kulturnog dobra “pljočkanja”, ima vrlo jasnu viziju budućeg razvoja o čemu postoje planovi koji se polako realiziraju a u pripremi su konkretni projekti koji imaju dva osnovna pravca.

  1. stavljanje u funkciju sjedišta Saveza u Svetvinčentu i priprema projekta “edukacijskog centra pljočkanja” koji bi bio u funkciji tijekom cijele godine. Realizacija ovog projekta bi otvorila mogućnost kvalitetnijem radu sa mladima i stvorilo preduvjete za produženje natjecateljske sezone na zimski period.
  2. aktivno sudjelovati u projektu grada Buzeta, i uz podršku AEJeST-a, da se u Istri otvori “multimedijalni centar pljočkanja” na kojem bi bile zastupljene, uz “pljočkanje”, i igre sa područja Europe koje po načinu igranja sliče “pljočkanju”.
  3. nastaviti rad na organizaciji “međunarodnog festivala pljočkanja”, jačati i širiti suradnju sa asocijacijama sličnih interesa sa područja Europe.
  4. osnovati “Hrvatski Savez Tradicijskih Igara i Sportova” kao krovnu nacionalnu organizaciju, čime će se otvorile mogućnosti za jaču suradnju sa sličnim udrugama u RH.
  5. u suradnji sa turističkim djelatnicima, pripremiti projekte “cesti tradicijskih igara i sportova” kao dio lokalne turističke ponude.