DUGOROČNI PLANOVI I RAZVOJ

“NACIONALNI CENTAR PLJOČKANJA” u Sv. Petru u Šumi, dovršen je početkom 2022. godine a u funkciju je stavljen susretom reprezentacija Hrvatske, BiH, Italije i Slovenije koji je održan 9. srpnja 2022. godine.

IPS, kao nositelj kulturnog dobra “pljočkanja”, ima vrlo jasnu viziju budućeg razvoja o čemu postoje planovi koji se polako realiziraju a u pripremi su konkretni projekti koji imaju dva osnovna pravca.

  1. stavljanje u funkciju sjedišta Saveza u Svetvinčentu i priprema projekta “interpretacijsko-edukacijskog centra pljočkanja” koji bi bio u funkciji tijekom cijele godine. Realizacija ovog projekta bi otvorila mogućnost kvalitetnijem radu sa mladima i stvorilo preduvjete za produženje natjecateljske sezone na zimski period.
  2. aktivno sudjelovati u projektu da se u sklopu “interpretacijsko-edukacijskog centra” otvori “multimedijalni centar tradicijskih igara i sportova” na kojem bi bile zastupljene, uz “pljočkanje”, i ostale igre i sportovi sa područja Istre, Hrvatske i Europe.
  3. nastaviti rad na organizaciji “međunarodnog festivala pljočkanja”, jačati i širiti suradnju sa asocijacijama sličnih interesa sa područja Europe.
  4. Istarski Pljočkarski Savez je bio jedan od inicijatora, a Pljočkarski Savez Hrvatske je osnivački član “Hrvatskog Saveza Tradicijskih Igara i Sportova” – HSTIS, sa sjedištem u Buzetu. HSTIS je krovna organizacija “tradicijskih igara i sportova” u RH a uz PSH, osnivači su “Olimpijada starih športova” iz Brođanaca i “Družba vitezova zlatnog kaleža” iz Donje Stubice.
  5. svojim djelovanjem potaknuti institucije i turističke djelatnike na  pripremu projekata “cesti tradicijskih igara i sportova” kao dio lokalne turističke ponude.