PREDSTAVLJANJE ZBORNIKA I 5. MEĐUNARODNOG FESTIVALA PLJOČKANJA

U četvrtak 12. kolovoza je u Svetvinčentu priređena tiskovna konferencija na kojoj je predstavljen ZBORNIK RADOVA br. 1. Zbornik sadrži radove sa prvog znanstvenog skupa održanog 2019. godine, a nakon toga predstavljene su aktivnosti koje će se održati tijekom 5. međunarodnog festivala pljočkanja, od 21. do 23. listopada 2021. godine.

Tom će prilikom biti održana prezentacija projekta OPPORTUNITY koji je financiran sredstvima EU, održati će se treći znanstveni skup na temu “ULOGA TRADICIJSKIH IGARA I SPORTOVA U RAZVOJU LOKALNIH ZAJEDNICA U KONTEKSTU ODRŽIVOG TURIZMA”, Generalna skupština AEJeST-a te festival pljočkanja. Manifestacija predstavlja krunu desetogodišnjeg djelovanja IPS-a u kojima su ostvareni rezultati prepoznati i vidljivi na Europskom i širem međunarodnom planu.

Na tiskovnoj konferenciji Zbornik je predstavila: dr. Tamara Nikolić Đerić, urednica izdanja, u ime Općine Svetvinčenat: Dean Perković načelnik i Dean Pustijanac direktor TZ Svetvinčenat te Milivoj Pacenti u ime IPS-a.