NASTAVAK EDUKACIJSKIH RADIONICA

Nakon više od godine dana stanke održana je radionica o pljočkanju za polaznike OŠ ŽMINJ. Članovi PK ŽMINJ, Mario Orbanić i Josip Matika su, uz pomoć Etnografskog muzeja Istre iz Pazina i gosp. Mirjane Margetić, muzejske pedagoginje, održali radionicu u Žminju.

 

Radionici je prisustvovalo 22 polaznika škole koji su se tom prilikom upoznali sa poviješću pljočkanja, izradom kamenih klesanih pljočki te praktičnog igranja i pravila pljočkanja. Nastavak je to dugogodišnje prakse IPS-a kojom nastojimo tradicijsku igru pokazati mladima u skladu sa Veronskom deklaracijom koja poziva sve zemlje EU na uvrštenje tradicijskih igara i sportova u kurikulume osnovnih škola.