FESTIVAL TOCATI U VERONI

14 i 15 rujna 2019. godine, u Veroni je održan Tocati, festival tradicijskih igara i sportova, koji spada među najveće i najposjećenije u svijetu. IPS je prve kontakte na međunarodnom planu napravio upravo na tom festivalu 2015. godine. Od tada suradnja IPS-a i AGA-e raste iz godine u godinu. Ove godine je na festivalu održan skup pod nazivom “Tocati, zajednička baština” kojemu je cilj multinacionalna kandidatura festivala za Registar dobrih praksi UNESCO-a, u čemu je IPS nominiran partnerom u ime Ministarstva kulture RH. U projektu osim Italije i Hrvatske sudjeluju još i Belgija, Cipar i Francuska.