GODIŠNJA SKUPŠTINA AEJeST-a

31. svibnja i 1. lipnja, 2019. godine, održana je redovna godišnja skupština AEJeST-a kojoj je prisustvovala i delegacija IPS-a.

Skupština je bila vrlo dobro pripremljena i organizirana od strane naših starih znanaca F.E.N.T. iz Valle d’Aoste a održana je u maloj kongresnoj dvorani regije. Za nas posebno interesantni susreti sa nekoliko delegacija među kojima ističemo onu sa gosp. Enzom Casadidiom, predsjednikom FIGeST-a, organizacije sa kojom pripremamo nekoliko značajnih inicijativa.

Među prisutnim delagatima vrlo dobro primljena najava održavanja godišnje skupštine AEJeST-a u Istri 2021. godine, koju je istaknula delegacija IPS-a uz pokroviteljstvo Općine Svetvinčenat.