MEMORIJALNI TURNIR 2019

Kao što je to postalo uobičajeno, pljočkarsku sezonu počinjemo tradicionalnim okupljanjem na turniru pod nazivom “memorijal 2019”. Turnir će se održati 24. ožujka 2019. godine u Mužinima pokraj Žminja a domaćini su pljočkari sa žminjštine. Turnir je prigoda da se prisjetimo svih onih koji su svojim djelovanjem postavili temelje razvitku pljočkanja u sport.
Prema tradiciji turnir će se održati u disciplini parova. Kalendar natjecanja 2019 nalazi se kao i uvjek na stranicama PSH TURNIRI.