FILM O PLJOČKANJU

28/02/2015 Milivoj Pacenti 0

Snimka je u organizaciji IPS-a i domaćina turnira RADIGOZE iz Pusti snimljen prilikom odigravanja pljočkarskog turnira četvorki “sa groton” a prigodom “MRKATA ISTRIJANSKEGA DELA” 2014. godine.