MURINE 2017

10/09/2017 Milivoj Pacenti 0

Povodom obilježavanja Dana Murina 2017, u subotu 9. rujna, održan je sad već tradicionalni turnir u pljočkanju za parove. Prijavilo se čak 24 ekipe pa […]

BOSANSKO GRAHOVO 2017

29/07/2017 Milivoj Pacenti 0

Prvi međunarodni pljočkarski turnir u Bos. Grahovu , 22. srpnja održan je po prvi puta međunarodni Pljočkarski turnir u Bosanskom Grahovu. Jedan od inicijatora je […]